Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις  Η παρούσα εφαρμογή (εφεξής η «Εφαρμογή») η οποία διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της και κατωτέρω (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως η «Σύμβαση»), αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή της εταιρίας “RoadCube" (εφεξής η “RoadCube"), μέσω της οποίας ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πληρωμής ή προπληρωμής με κάρτα (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη), μέσω του κινητού του τηλεφώνου, μεταξύ άλλων καυσίμων, προϊόντων (Mini Market), ασφαλειών αυτοκινήτων και υπηρεσιών που διατίθενται από τις συμμετέχουσες εταιρείες στην Εφαρμογή. Ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να συλλέγει, με την αγορά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών αυτών, πόντους στην Εφαρμογή, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα δώρα. Τα δώρα που προσφέρονται στην Εφαρμογή είναι σύμφωνα με τους όρους της κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στην Εφαρμογή. Οι κάτωθι όροι χρήσης, που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τo RoadCube, που είναι Αμερικανική εταιρεία και/ ή οποιαδήποτε θυγατρική του εταιρεία (η «Εταιρεία»). Θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Roadcube μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τη συμφωνία. Με τη χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Σύμβαση και τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που ορίζονται στο παρόν σαν να είχατε υπογράψει. Διαρκώς αναζητούμε τρόπους ώστε να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε το Roadcube. Δύναται να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Οι ενημερωμένοι όροι και προϋποθέσεις είναι πάντα διαθέσιμοι εδώ. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μας, άμεσα ή έμμεσα που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητό ή των εφαρμογών μας μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως το «Λογισμικό») ή/και με την ολοκλήρωση μιας αγοράς, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου). Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από το Roadcube Limited και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. ΓΕΝΙΚΑ Σε περίπτωση απόρριψης για οιονδήποτε λόγο της πληρωμής μέσω κάρτας από την τράπεζα (π.χ. υπέρβαση πιστωτικού ορίου, μη επαρκές υπόλοιπο σε συνδεδεμένο λογαριασμό, υπόνοια περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης της κάρτας), δεν πραγματοποιείται η αγορά του προϊόντος ή/και η παροχή υπηρεσιών προς τον Χρήστη και η RoadCube και η τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρει από αυτήν την αιτία. 1. Ορισμοί και ερμηνεία Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρία» αφορούν το Roadcube και τις συνεργαζόμενες εταιρίες, • «Εσείς», «εσάς», «δικό σας» και «Πελάτης(-ες)» αναφέρεται ο πελάτης ο οποίος κάνει χρήση/αγορά μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή μέσω της ιστοσελίδας, • Ως «Λογισμικό» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στο Roadcube __ και χρησιμοποιούνται από εσάς ώστε να ‘αγοράσετε υπηρεσίες παρόχων και να συλλέξετε πόντους επιβράβευσης στην Εφαρμογή, • «Πάροχος(-οι)» αφορούν τις εταιρείες που παρέχουν μέσω της Εφαρμογής τις υπηρεσίες ή/και τα προιόντα τους σε εσάς, • Ως «Χρήστης(-ες)» αναφέρεται κάθε χρήστης του Λογισμικού συμπεριλαμβανομένων εσάς, • «Υπηρεσίες Roadcube» αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από το Roadcube με την χρήση του λογισμικού του, και • «Υπηρεσίες Παρόχου» αναφέρονται οι υπηρεσίες ή προιόντα που παρέχονται από τους Παρόχους στους Πελάτες μέσω του Λογισμικού. 2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας  Μέσα από το λογισμικό παρέχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Πάροχοι που εμφανίζονται στο Λογισμικό έχουν την ευκαιρία να κάνουν πωλήσεις σε δυνητικούς Πελάτες που αναζητούν υπηρεσίες και προιόντα των Παρόχων που σχετίζονται με αυτοκίνητα, όπως ενδεικτικά καύσιμα, πλυντήριο, ασφάλεις κλπ, μέσω της Roadcube με σκοπό να μαζεύουν οι Πελάτες πόντους επιβράβευσης χρήσης της Εφαρμογής και να κερδίζουν υπηρεσίες δώρα κλπ . Το Roadcube  παρέχει τη δυνατότητα α) να βλέπετε στην Εφαρμογή ποιοί Πάροχοι είναι διαθέσιμοι, β) να κάνετε τις αγορές σας και γ) να μαζεύετε πόντους στην Εφαρμογή,  Δεν είμαστε εμείς πωλητές των υπηρεσιών και προιόντων που αγοράζετε μέσω της Εφαρμογής μας. Ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζοντες ανάμεσα σε εσάς και τους Παρόχους. Από τη στιγμή που αποδέχεστε να κάνετε αγορά μέσω του Roadcube, εισέρχεστε σε μια άμεση (νομικά δεσμευτική) συμβατική σχέση με τον Πάροχο που έχετε κάνει αγορά. Είναι στην ευχέρεια του Παρόχου να προσφέρει υπηρεσίες ή προιόντα του μέσω της χρήσης του Λογισμικού σύμφωνα με τους επιμέρους όρους που μπορεί να θέτει κάθε Πάροχος όπως περιγράφονται κατωτέρω. To Roadcube προσφέρει πληροφορίες και μια μέθοδο εύρεσης των Παρόχων, αλλά δεν σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες Παρόχων και δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις υπηρεσίες Παρόχων που παρέχονται σε εσάς από αυτούς . Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους Χρήστες. Ως εκ τούτου, οι Χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς, για την εμφάνισή τους στο λογισμικό μας. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των Roadcube υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας. Το λογισμικό μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου, των υπηρεσιών ή της βαθμολογίας του κάθε χρήστη στον οποίο διατίθεται. Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, η λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό. 3. Χρεώσεις Οι υπηρεσίες μας στους Πελάτες είναι δωρεάν. Σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη, εμείς δεν θα σας χρεώνουμε για τις υπηρεσίες μας ούτε θα προσθέτουμε άλλα επιπρόσθετα τέλη για τις αγορές σας. Δεν θα σας χρεώνουμε, αφού εσείς θα πληρώνετε απευθείας τον πάροχο για τη διαδρομή σας. Αν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, το Roadcube θα σας χρεώσει για την υπηρεσία μεταφοράς που θα σας παρέχει ο πάροχος για λογαριασμό του Παρόχου. Συμφωνείτε ότι θα πληρώσετε όλες τις υπηρεσίες Παρόχων που αγοράζετε από τον πάροχο, και ότι το Roadcube μπορεί να χρεώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας που εσείς παρείχατε κατά την εγγραφή σας στο Roadcube συμπεριλαμβανομένων των φόρων και όψιμων τελών, όπως ισχύουν, που είναι πληρωτέα από ή σχετικά με τον λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνος για την έγκυρη πληρωμή όλων των τελών και για την παροχή σε εμάς ενός σε ισχύ λογαριασμού πιστωτικής κάρτας για πληρωμή όλων των τελών για όλες τις φορές. Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε δεν επιστρέφεται. Το Roadcube χρησιμοποιεί ένα τρίτο μέρος που εκτελεί την πληρωμή (ο «Εκτελών την πληρωμή») ώστε να συνδέσει το λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας με την εφαρμογή μας και τις υπηρεσίες μας. Η διαδικασία των πληρωμών ή πιστώσεων, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού θα υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις και τήρηση απορρήτου του Εκτελούντος την πληρωμή και του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας επιπροσθέτως των παρόντων όρων. Το Roadcube δεν είναι υπεύθυνο για λάθη που γίνονται από τον Εκτελούντα την πληρωμή. Όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού, εμείς θα λαμβάνουμε τις σχετικές λεπτομέρειες συναλλαγής, τις οποίες θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους δήλωσης απορρήτου και cookie. 4. Απόρρητο Το Roadcube χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας,  και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας) προς εσάς και προς όφελός σας. Παρακαλούμε ρίξτε μια ματιά στη δήλωση απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες. 5. Εγγραφή και χρήση του λογισμικού Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Roadcube μόνο εάν έχετε εγγραφεί. Μόνο τα άτομα που έχουν νόμιμο δικαίωμα μπορούν εγγραφούν στο Roadcube. Αν διαμένετε εντός δικαιοδοσίας η οποία περιορίζει τη χρήση των υπηρεσιών Roadcube λόγω της ηλικίας, ή περιορίζει την ικανότητα σύναψης συμφωνίας λόγω ηλικίας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα όρια ηλικίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και την υπηρεσία Roadcube. Αν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα και/ή ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, προσωρινά ή μόνιμα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το λογισμικό μας, αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ως πελάτης ή ως πάροχος. Οι φόρμες και αιτήσεις για τους Παρόχους είναι διαφορετικές από των Πελατών. Με την εγγραφή σας στο Roadcube, συμφωνείτε: 1. να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε όποτε είναι αναγκαίο. Το Roadcube δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή αν το Roadcube έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν συμφωνούν, το Roadcube έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, είτε ως πελάτη είτε ως Παρόχου, και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα, ανεξαρτήτως ανακοινώσεως, την καταχώρηση του λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των Roadcube υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας, 2. ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Roadcube: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό το Roadcube· για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα· για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο· να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων, 3. να απέχετε από το να κάνετε οτιδήποτε εύλογα πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει τη φήμη μας, 4. και αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο πάνω στη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών οι οποίες αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς ή από άλλους χρήστες του Roadcube. Παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε, δεν ελέγχουμε τέτοιου είδους περιεχόμενο στο πλαίσιο της συνηθισμένης εταιρικής πρακτικής και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Αν επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με κάποιον άλλον χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας, 5. να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας του Roadcube, 6. να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό στους Παρόχους που σας συστήθηκαν μέσω Roadcube για τις υπηρεσίες που σας παρήχθησαν από αυτόν τον πάροχο, 7. να αντιμετωπίζετε τους Παρόχους που σας συστήθηκαν μέσω Roadcube με σεβασμό και να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς, 8. να μας αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε πλήρως από τυχόν αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης, 9. ότι το ψευδώνυμο ή η ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ. xxx@yahoo.com) που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στο λογισμικό δεν μοιάζουν με την επωνυμία της εταιρείας Roadcube. Eπίσης, ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν, όπως επίσης αν περιέχουν διεύθυνση ιστοσελίδας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 10. ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ή το λογισμικό Roadcube για να προκαλέσετε ενόχληση, αναστάτωση ή ταλαιπωρία, 11. ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας Roadcube μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους από τον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών, Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στο Roadcube. Το Roadcube δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας από έναν τρίτο για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το Roadcube στο help@____.co. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας. Όταν επικοινωνήσετε με πάροχο και ζητήσετε την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να περιμένετε για απάντηση από τον πάροχο, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την παροχή υπηρεσιών του. Αν ο πάροχος αποδεχτεί την εντολή σας και εσείς θέλετε να την ακυρώσετε για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να ακυρώσετε με ειδική ενέργεια μέσω του λογισμικού. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι το Roadcube δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αδυναμία παροχής υπηρεσιών Παρόχων μεταξύ του πελάτη και του Παρόχου, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην παροχή των υπηρεσιών, ή υπηρεσιών Roadcube. 6. Απαγορευμένες Χρήσεις Εκτός αν δηλώνεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Roadcube συμφωνείτε ότι δεν  θα: (i) χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού, (ii) πωλήσετε, δώσετε αδειοδότηση (ή υπο-αδειοδότηση), μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Σύμβασης με ή σε οποιονδήποτε άλλον, (iii) αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων, (iv) αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και (v) τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε ή βελτιώσετε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού. 7. Βαθμολογία και σχόλια πελατών Συμφωνείτε ότι οι πελάτες που μεταφέρονται από εσάς μπορούν να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από εσάς. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες οφείλουν να είναι αντικειμενικοί στην αξιολόγησή τους. Το ολοκληρωμένο σχόλιο του πελάτη μπορεί να (α) ανέβει στη σχετική σελίδα του λογισμικού μας με τις πληροφορίες του Παρόχου με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των (μελλοντικών) πελατών για τη γνώμη του πελάτη σχετικά με την υπηρεσία (επίπεδο) και την ποιότητα του Παρόχου, και (β) (στο σύνολο ή εν μέρει) να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί από το Roadcube κατά την κρίση του (π.χ. για την εμπορία, την προώθηση ή τη βελτίωση των υπηρεσιών μας) στο λογισμικό μας ή σε τέτοιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από το Roadcube. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε σχόλια κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η φόρμα αξιολόγησης των πελατών θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα και δεν περιλαμβάνει (περαιτέρω εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις ή οποιαδήποτε κίνητρα. 8. Αποποίηση ευθύνης Με τη συμμετοχή σε αυτή τη Σύμβαση και τη χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας Roadcube, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε την εταιρεία και θα διατηρήσετε τους δικαιοπάροχους της και τους μητρικούς οργανισμούς κάθε τέτοιου μέρους, τις θυγατρικές, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους συνεργαζόμενους (διανομείς) εταίρους, τους μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, τους διακαιοδόχους, τους πράκτορες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιoλογήσεων) των χρηστών που διατίθενται με το λογισμικό μας, (iii) τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον πάροχο, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν από εσάς (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) σύμφωνα με, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την καθυστέρηση, ή ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το λογισμικό, ή (v) κάθε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που προκύπτουν, ή που καταβάλλονται από εσάς, που οφείλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιάσεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, από ή (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλεται στον χρήστη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες) (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, διπλοκράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό μας, (vi) οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, (vii) οποιαδήποτε παραβίαση χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στο παρόν. 9. Περιορισμός ευθύνης Η εταιρεία μπορεί να σας συστήσει σε Παρόχους για σκοπούς αγοράς και συμμετοχής σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης της Εφαρμογής μας. Δεν θα αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα του κάθε Παρόχου και παραιτήστε ρητώς και απαλλάσσεται την εταιρεία από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες ή ζημίες που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον πάροχο. Η εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος των διαφορών, διαπραγματεύσεων των διαφορών ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο. Εάν αυτο συμβεί κατ’εξαίρεση σε καποιες περιπτώσεις θα είναι μόνο αντ’αυτών και για λογαριασμό τους, εφόσον έχουμε τέτοια εξουσιοδότηση. Δεν είμαστε σε θέση και δεν θα παίξουμε τον οποιοδήποτε ρόλο στη διαχείριση των πληρωμών μεταξύ εσάς και των Παρόχων.  Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του λογισμικού ή την υπηρεσία Παρόχων (με όλες τις συνέπειές της) βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Δεν θα αξιολογήσουμε την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα των οποιωνδήποτε Παρόχων και παραιτήστε ρητώς και απαλλάσσεται την εταιρεία από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας Παρόχου ή της υπηρεσίας Roadcube, ή που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα τρίτα μέρη που συστήθηκαν σε εσάς από το λογισμικό ή την υπηρεσία Roadcube. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών Παρόχου, αναγνωρίζετε ότι το Roadcube δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του Παρόχου και του Πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική αγορών, επιστροφής και πόντων του κάθε Παρόχου μπορείτε να βρείτε εδώ και κατωτέρω. 10. Λήξη Το Roadcube μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό του χρήστη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν: (i) ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, (ii) ο χρήστης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις, ή (iii) το Roadcube αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στο Roadcube. Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό μας. Το Roadcube μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση. Το Roadcube δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας Roadcube. Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Roadcube και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. 11. Διανοητική ιδιοκτησία Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο Roadcube ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το Roadcube για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το λογισμικό. Ο χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Roadcube και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτό το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους. To Roadcube δεν είναι υπεύθυνο για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν χρήστη ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων. Η εταιρεία χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και η Roadcube υπηρεσία, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και των δικαιοδόχων της. 12. Συντήρηση και Υποστήριξη Το Roadcube δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, το Roadcube μπορεί από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Συναινείτε σε τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της Σύμβασης θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση. 13. Εκχώρηση Αυτή η Σύμβασης δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας, αλλά μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την εταιρεία σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, (ii) αγοραστή ενεργητικού, ή (iii) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη. 14. Διάφορα Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Roadcube σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως χρήστη. Τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα αποτελέσει συνεταιρισμό, σχέση αντιπροσωπείας, σχέση franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε τουλάχιστον στο να δεχτείτε μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων. Η αδυναμία του Roadcube κατά παραγγελία, να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα του Roadcube να επιβάλει μια τέτοια διάταξη στη συνέχεια. Θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά  σχετικά με αυτή τη Σύμβαση. Αν επιθυμείτε να λάβετε δικαστικά μέτρα εναντίον μας θα πρέπει να το πράξετε στο Λονδίνο. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η αρχική αγγλική έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μεταφρασμένη έκδοση αποτελεί ιδιοκτησία και μετάφραση και δεν μπορείτε να αντλήσετε δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε έκδοσης άλλης γλώσσας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εφαρμόζεται, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (επιλέγοντας την αγγλική γλώσσα) ή θα σας αποσταλεί μετά από γραπτή αίτησή σας. Δήλωση Απορρήτου Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για το Roadcube. Γι’ αυτό και έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου η οποία καλύπτει το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες. Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει για όλες τις υπηρεσίες του Roadcube ή το λογισμικό μας. Οι ίδιοι ορισμοί ισχύουν για τη δήλωση απορρήτου, όπως στην παράγραφο 1 των όρων και προϋποθέσεων. 1. Πολιτική Απορρήτου Οι πληροφορίες που ζητάμε όταν κάνετε την εγγραφή σας στο λογισμικό του Roadcube, απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες μας. Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της κράτησής από εμάς, ώστε να σας παρέχουμε τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή μόνο με τη ρητή συναίνεσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα επιτρεπόμενα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων μελών της δικής μας ομάδας, έμπιστους συνεργάτες και δικούς μας επαγγελματικούς συμβούλους. Θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχουν τηρηθεί ακριβείς διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε Γενικά, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τις αγορές σας (για υπηρεσίες παρόχου) και να παρέχουμε τις υπηρεσίες Roadcube σε εσάς. Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε σε εμάς με τη θέλησή σας κατά την εγγραφή σας σε εμάς ή κατά τη χρήση των Roadcube υπηρεσιών. Όταν κάνετε λήψη της εφαρμογής Roadcube για κινητά, συλλέγουμε τον τύπο της συσκευής σας, τον ασύρματο φορέα σας, και την ατομική ταυτότητα της συσκευής σας και τα συνδέουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία, μολονότι χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες κατά κύριο λόγο για να υποστηρίξουμε τον λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τις Roadcube υπηρεσίες Εγγραφή Κατά την εγγραφή σας στο Roadcube για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα με: τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, πληροφορίες τοποθεσίας (την κινητή ή άλλη συσκευή γνωστοποίησης τοποθεσίας σας για τη μετάδοση δεδομένων θέσης) και έναν κωδικό. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το Roadcube και να απολαύσετε τις Roadcube υπηρεσίες μας χωρίς κόστος. Οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας μας, όπως περιγράφεται στους όρους και τις προϋποθέσεις. Οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας που παρέχετε στο προσωπικό σας προφίλ κατά την εγγραφή δεν αποθηκεύονται από εμάς, αλλά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα που εκτελούν την πληρωμή μέσω της πιστωτικής κάρτας προς τα τρίτα μέρη στα οποία οφείλετε για τις υπηρεσίες μεταφοράς που λάβατε από αυτά. Λογαριασμός Χρήστη Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλα μέλη του νοικοκυριού σας να χρησιμοποιούν το λογισμικό υπό την επωνυμία ή το λογαριασμό σας, με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν να πληρώσουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν και να είναι υπεύθυνοι για όλες τις άλλες πτυχές της χρήσης τους. Συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση από ανηλίκους του λογισμικού αυτού με το όνομα ή το λογαριασμό σας. Επιπλέον, συλλέγονται πληροφορίες εντοπισμού κατά τη χρήση του λογισμικού μας ή της υπηρεσίας Roadcube, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των γεωγραφικών περιοχών. Εάν ταξιδεύετε με όχημα που έχετε κλείσει μέσω της υπηρεσίας Roadcube, το κινητό τηλέφωνο του Παρόχου θα καταγράψει τις συντεταγμένες του GPS σας. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε το ιστορικό των αγορών σας και δεν τις χρησιμοποιούμε για κανέναν άλλο σκοπό. Συλλέγουμε επίσης τον τύπο της συσκευής σας και το μοναδικό αναγνωριστικό της όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό να σας παρέχουμε μια πιο ενημερωμένη εφαρμογή και λειτουργίες. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω της κινητής συσκευής σας, θα εντοπίζουμε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε του Παρόχους που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία σας, να ορίζετε την τοποθεσία παραλαβή σας, και οι οδηγοί μας να μπορούν να βρουν την τοποθεσία από την οποία εσείς επιθυμείτε να σας παραλάβουν. Δεν θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τον σκοπό εκπλήρωσης του αιτήματός σας. Δύναται να συλλέξουμε επίσης την γεω-τοποθεσία σας ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε το Roadcube, μόνο σε περίπτωση που έχετε συναινέσει, ώστε να σας παρέχουμε αποτελεσματικά επιπλέον υπηρεσίες μας βασισμένες στην γεω-τοποθεσία σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να μην επιτρέψετε περαιτέρω στην εφαρμογή μας να χρησιμοποιεί τη γεω-τοποθεσία σας με το να την απενεργοποιήσετε στο επίπεδο της συσκευής σας. Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην ηλεκτρονική μας σελίδα θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς εσείς, όπως βιογραφικό, φύλο και εθνικότητά σας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτήν την περιοχή της ηλεκτρονικής μας σελίδας για να καθορίσουμε τα προσόντα σας σχετικά με τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση και να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να κανονίσουμε μια συνέντευξη. 3. Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε Πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση της υπηρεσίας Roadcube. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ποια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Roadcube χρησιμοποιούνται περισσότερο, ώστε να μπορείτε να δείτε το ιστορικό των αγορών σας, των πόντων σας, τυχόν προσφορές που μπορεί να τρέχουν από εμάς, να αξιολογείτε αγορές, και για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά στων οποίων τη βελτίωση πρέπει να επικεντρωθούμε, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων χρήσης και των γεωγραφικών τοποθεσιών για να προσδιορίσουμε το πού θα πρέπει να προσφέρουμε ή να επικεντρώσουμε τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και/ή τους πόρους, για να στείλουμε SMS επιβεβαίωσης της αγοράς από τον Πάροχο, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες του κινητού που έχουν συλλεχθεί ώστε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τη σωστή έκδοση της εφαρμογής ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας, για επίλυση προβλημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις, για σκοπούς μάρκετινγκ. Η εταιρεία χρησιμοποιεί Internet Protocol (IP) διεύθυνση για να βοηθήσει στη διάγνωση προβλημάτων με τον εξυπηρετητή (server) υπολογιστή μας και για τη διαχείριση του λογισμικού. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται για να βοηθά στον εντοπισμό σας και να συγκεντρώνει ευρεία δημογραφικά δεδομένα. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών, με εξαίρεση τις πληροφορίες που κάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία αναγνωρίσιμα. Θα σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες μας και σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, αν η υπηρεσία μας έχει ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Αν δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. Από την άλλη πλευρά, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών από το Roadcube, όπως το newsletter μας κάνοντας κλικ στο «Διαγραφή» το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή στέλνοντας μας ένα email στο help@__.co. Σημειώστε ότι ακόμα κι αν διαγραφείτε ή εξαιρεθείτε, μπορούμε να σας στείλουμε ανακοινώσεις σχετικά με αγορές σας από Πάροχο (π.χ. sms που σχετίζονται με την αγοράς σας: «_______»). 4. Εξυπηρέτηση πελατών Με βάση τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας παρέχετε, θα σας στείλουμε ένα email καλωσορίσματος για να επιβεβαιώσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς απάντηση των ερωτήσεών σας, για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, και για τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με email ή τηλεφωνικά, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 5. Πώς μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τους Παρόχους Όπως γνωρίζετε, οι Roadcube υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδέουν τους Παρόχους με εσάς. Για να προχωρήσουμε την αγορά σας πρέπει να μοιραστούμε τις πληροφορίες _________ με τον πάροχο που θα παρέχει τις υπηρεσίες σε εσάς. Για να ολοκληρώσουμε την αγορά, πρέπει να παρέχουν την τοποθεσία παραλαβή στον πάροχο για _________ – ίδιες πληροφορίες που ο πάροχος θα λάμβανε από εσάς εάν αγοράζατε απευθείας. Ζητούμε από τους Παρόχους να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για την παροχή της υπηρεσίας αγοράς μόνο, και να μην αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες πέρα από τη διάρκειας της κάθε υπηρεσίας τους που παρέχουν. Με την αγορά σας, με την παρούσα μας εξουσιοδοτείτε να μοιραζόμαστε σχετικές πληροφορίες αγοράς με κάθε πάροχο που έχει οριστεί από εσάς για να σας παρέχει τις υπηρεσίες Παρόχου. Να θυμάστε ότι αυτή η δήλωση απορρήτου αφορά μόνο τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουμε εμείς από και/ή για εσάς. Όταν μας επιτρέπετε να αποκαλύψουμε πληροφορίες στους Παρόχους, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου δεν θα ισχύουν γι’ αυτούς. Ενώ εμείς ενθαρρύνουμε τους χρήστες να τηρούν τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν οι Πάροχοι δεν συμμορφώνονται σχετικά με τα στοιχεία σας. Δεν ελέγχουμε την πολιτική απορρήτου ή ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εκ μέρους του Παρόχου, ή διαφήμιση από έναν πάροχο, θα πρέπει να απευθύνονται με απευθείας ερώτηση στον πάροχο. Πάροχοι μέσω του δικτύου Roadcube ενδέχεται επίσης να έχουν δικές τους ιστοσελίδες. Το Roadcube δεν είναι υπεύθυνο για το πώς οι Πάροχοι μπορεί να συλλέγουν τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των δικών τους ιστοσελίδων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο πάροχο σχετικά με την πολιτική απορρήτου της δικής του ιστοσελίδας (αν υπάρχει) και πως αυτός θα έχει πρόσβαση ή θα χρησιμοποιεί τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες. Στο τέλος της διαδρομής σας, αν αξιολογήσετε τον πάροχο που παρείχε τις υπηρεσίες του σε εσάς, με την παρούσα συμφωνείτε και δέχεστε ότι αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων, μπορούν να αποσταλούν επίσης και στον πάροχο. 6. Πώς μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με άλλους Παρόχους Εκτός από τους τρόπους που μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με τους Παρόχους, μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία με άλλα τρίτα μέρη με τους ακόλουθους τρόπους: • Φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης, που βοηθούν σε μέρη των εργασιών μας (π.χ. μάρκετινγκ, υπηρεσίες τεχνολογίας), αν και απαιτούμε, οι πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις πληροφορίες σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που επιτελούν για μας και όχι για δικό τους όφελος και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε και στους ειδικούς όρους χρήσης με κάθε Πάροχο μας εδώ, • Με μια μητρική εταιρεία, οποιεσδήποτε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες κάτω από ένα κοινό έλεγχο (συλλογικά, «Συνεργαζόμενες Εταιρείες»), στην οποία περίπτωση θα απαιτήσουμε από τους Συνεργάτες μας να σεβαστούν αυτή τη δήλωση απορρήτου, • Με μια εταιρεία που συγχωνεύεται με εμάς, που μας αποκτά, ή που αγοράζει το ενεργητικό μας, στην οποία περίπτωση η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου, • Για την επιβολή του νόμου, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή σε αλλά τρίτα μέρη, όταν – είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε με δικαστική απόφαση ή παρόμοια νομική διαδικασία – πρέπει να το πράξουμε για να τηρήσουμε τον νόμο – πιστεύουμε καλόπιστα ότι χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της εταιρείας ή τους χρήστες του λογισμικού, ή άλλες υπηρεσίες, • Σε άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή την εντολή σας. Εκτός από τα οριζόμενα παραπάνω, δεν πωλούμε, μοιραζόμαστε, μισθώνουμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή πληροφορίες γεω-τοποθεσίας εκτός από αυτές που παρουσιάζονται σε αυτή τη δήλωση απορρήτου. Η εταιρεία μπορεί να μοιραστεί συσσωρευμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν μη αναγνωριστικά στοιχεία και δεδομένα καταγραφής με τρίτους για ανάλυση του κλάδου και δημογραφικών χαρακτηριστικών. 7. Cookies και άλλες ανώνυμες πληροφορίες Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας και ένα ή περισσότερα cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν μοναδικά τον browser σας. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία. Δύναται επίσης να τοποθετήσουμε μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται «cookies» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν το σύστημά σας κατά κανέναν τρόπο. Επιπλέον, κάνουν την πλοήγησή σας ευκολότερη, καθώς αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας. Στέλνουμε ένα «session cookie (περιόδου λειτουργίας)» στην συσκευή σας όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας. Αυτό το είδος cookie μας βοηθά να αναγνωρίζουμε την επίσκεψη πολλαπλών περιοχών στον ιστότοπό μας κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λειτουργίας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητάμε τον κωδικό σας σε κάθε σελίδα. Μόλις αποσυνδεθείτε, κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή, αυτό το cookie λήγει και δεν έχει πλέον καμία δράση. Χρησιμοποιούμε επίσης μεγαλύτερης διάρκειας cookies ώστε να εμφανίζουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας στη φόρμα εισόδου μας, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να ξαναπληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κάθε φορά που συνδέεστε στον λογαριασμό σας. Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του λογισμικού μας. Δύναται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες εντοπισμού τρίτων μερών, ώστε να εντοπίζουμε και να αναλύουμε ανώνυμες πληροφορίες χρηστών του λογισμικού μας. Τα τρίτα αυτά μέρη δύνανται να χρησιμοποιήσουν cookies για να βοηθηθούν στην ανίχνευση συμπεριφοράς των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε ανώνυμες πληροφορίες δημόσια χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών (πωλητών) οι οποίοι δύνανται να μας βοηθούν να ενισχύουμε ή να παρέχουμε το λογισμικό και τις υπηρεσίες Roadcube σε τρίτους. 8. Έλεγχος των στοιχείων σας Αν τα προσωπικά σας στοιχεία αλλάξουν, αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, μπορείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε ανακρίβειες, ή να τα τροποποιήσετε κάνοντας την αλλαγή στη σελίδα πληροφοριών των μελών μας, ή στέλνοντας μας ένα email στο help@____.co. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας για πρόσβαση, όσο το δυνατόν συντομότερα. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένου του γεω-εντοπισμού) για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Αν θέλετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@____.co. Θα διατηρήσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως αναγκαίες προς τη συμμόρφωση μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και εφαρμογής των συμφωνιών μας. 9. Πώς χειριζόμαστε τα email που μας στέλνετε; Το κουμπί μας «Επικοινωνία», ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας προσκαλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα. Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να σας απαντήσουμε. Αν η ομάδα διαχείρισης του γραμματοκιβωτίου μας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα διαβιβάσει το email σας σε άλλη υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε μέσω email σε ποια υπηρεσία έχει προωθηθεί η ερώτησή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των email σας και των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας. 10. Ασφάλεια Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες όπως και αυτές της γεω-τοποθεσίας που συλλέγουμε αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας και χρησιμοποιούμε τυπικές, ευρέως εμπορικά διαδεδομένες πρακτικές ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση και τα firewalls και SSL (Secure Socket Layers) για την προστασία των πληροφοριών σας – όπως αναφορά στον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας τον οποίο διατηρούμε (δεν διατηρούμε όλες τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας). Ωστόσο, όσο αποτελεσματική και αν είναι η τεχνολογία κρυπτογράφησης, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι απροσπέλαστο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν θα υποκλαπούν καθώς μεταδίδονται σε εμάς μέσω του διαδικτύου, και κάθε πληροφορία που μεταδίδετε στην εταιρεία γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν. 11. Πείτε το σε έναν φίλο Αν επιλέξετε συστήσετε την εταιρεία μας σε έναν φίλο για την ιστοσελίδα μας ή μια θέση εργασίας μέσω της σχετικής μας υπηρεσίας, θα σας ζητήσουμε το όνομα του φίλου σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Εμείς θα στείλουμε αυτόματα στον φίλο σας ένα email προσκαλώντας τον να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας. Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή του μηνύματος μιας φοράς και την παρακολούθηση της επιτυχίας του προγράμματος παραπομπής μας. Ο φίλος σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο help@____.co για να ζητήσει τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας από τη βάση δεδομένων μας. 12. Δημόσια Φόρουμ Το λογισμικό μας προσφέρει στο κοινό blogs ή φόρουμ. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διαβαστούν, συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Για να ζητήσετε στην αφαίρεση των προσωπικών σας πληροφοριών από το blog μας ή το φόρουμ, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@____.co. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε αν και γιατί δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. 14. Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση απορρήτου Δύναται να ενημερώνουμε αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου ώστε να εκφράζει τις ενίοτε αλλαγές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε πληροφορίες. Αν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές θα σας ενημερώσουμε μέσω email (που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης σε αυτή την ιστοσελίδα, πριν η αλλαγή αυτή γίνει ενεργή. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Η παρούσα δήλωση απορρήτου αποτελεί μέρος της συμφωνίας των όρων και προϋποθέσεων και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της τελευταίας. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 26 Μαρτίου 2018 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ για χρήστες του προγράμματος «ΕΛΙΝ up rewards» Η παρούσα εφαρμογή (εφεξής η «Εφαρμογή») η οποία διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της και κατωτέρω, αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή της εταιρίας “RoadCube" (εφεξής η “RoadCube"), μέσω της οποίας ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πληρωμής ή προπληρωμής με κάρτα (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη), μέσω του κινητού του τηλεφώνου, μεταξύ άλλων καυσίμων, προϊόντων (Mini Market) και υπηρεσιών που διατίθενται από τις συμμετέχουσες εταιρείες στην Εφαρμογή όπως ενδεικτικά από τα πρατήρια του δικτύου της ΕΛΙΝΟΙΛ με το σήμα ‘ΕΛΙΝ’. Ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να συλλέγει, με την αγορά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών αυτών, πόντους στην Εφαρμογή όπως ενδεικτικά από την ελίν, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα δώρα (πρόγραμμα επιβράβευσης πιστού καταναλωτή ‘loyalty’). Τα δώρα που προσφέρονται στην Εφαρμογή είναι σύμφωνα με τους όρους της κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στην Εφαρμογή. Οι χρήστες που λαμβάνουν υπηρεσίες από την εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ θα λαμβάνουν πόντους σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης πιστού καταναλωτή ‘loyalty’ της ΕΛΙΝ. ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος "Όροι και Προϋποθέσεις για Χρήστες ΕΛΙΝ " αναφέρεται στους όρους της παρούσας και τελευταία έκδοσή τους. Ο όρος "Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Roadcube" αναφέρεται στους όρους της Εφαρμογής και στην τελευταία έκδοσή τους. Ο όρος "Εταιρία" αναφέρεται στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» που έχει αναρτήσει στα πρατήριά της το σήμα «ΕΛΙΝ». Ο όρος “Εφαρμογή” ή “Πλατφόρμα” : αναφέρεται στην διαδικτυακή εφαρμογή της RoadCube μέσω της οποίας ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πληρωμής ή προπληρωμής με κάρτα (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) - μέσω του κινητού του τηλεφώνου - καυσίμων, προϊόντων (Mini Market) και υπηρεσιών που διατίθενται από τις συμμετέχουσες εταιρείες στην Εφαρμογή όπως ενδεικτικά από τα πρατήρια του δικτύου της ΕΛΙΝΟΙΛ με το σήμα ‘ΕΛΙΝ’, καθώς και τη δυνατότητα να συλλέγει, με την αγορά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών αυτών, πόντους στην Εφαρμογή όπως ενδεικτικά από την ελίν, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα δώρα (πρόγραμμα επιβράβευσης πιστού καταναλωτή ‘loyalty’). Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί και  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Ο όρος RoadCube αναφέρεται στην εταιρία με την επωνυμία «_________». Ο όρος "Πελάτης” ή “Χρήστης (ONLINE ή OFFLINE) ” ή “Καταναλωτής" αναφέρεται : α) στον καταχωρημένο Χρήστη (ΟΝLINE) που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή με σκοπό την πληρωμή ή προπληρωμή καυσίμων ή/και την αγορά αγαθών (mini market) και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Εφαρμογής όπως από την «ΕΛΙΝ» μέσω των πρατηρίων της και β) στον OFFLINE πελάτη ο οποίος πληρώνει με μετρητά ή με κάρτα (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) χωρίς τη χρήση του κινητού του τηλεφώνου, καύσιμα/αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Εφαρμογής όπως από την ΕΛΙΝ όντας στον χώρο του πρατηρίου της, ταυτόχρονα δε επωφελείται του προγράμματος loyalty Ελίν up rewards που περιγράφεται παρακάτω. Ο όρος «Πρατήρια ΕΛΙΝ» αναφέρεται στα πρατήρια της ΕΛΙΝΟΙΛ που έχουν ενταχθεί και εμφανίζονται στην Εφαρμογή. Ο όρος «Πρατήρια Roadcube» αναφέρεται σε όλα τα πρατήρια που έχουν ενταχθεί και εμφανίζονται στην Εφαρμογή που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ελίν up rewards. Ο όρος Ελίν up rewards αναφέρεται στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστού καταναλωτή ‘loyalty’, που έχει δημιουργηθεί από την ελίν. Ο όρος ‘Προμηθευτής’ αναφέρεται σε κάθε εταιρία που έχει συνάψει σύμβαση με την ΕΛΙΝΟΙΛ προκειμένου να την προμηθεύει με τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στον «κατάλογο ελιν up rewards» για την εκτέλεση του προγράμματος Ελίν up rewards. Ο όρος «Συνεργάτης» αναφέρεται σε κάθε εταιρία που έχει συνάψει σύμβαση με την ΕΛΙΝΟΙΛ ή/και την Roadcube προκειμένου ο Συνεργάτης να επιβραβεύει τους πελάτες του προσφέροντας πόντους ελίν up rewards ή εκπτώσεις βάσει των ειδικότερων όρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΛΙΝΟΙΛ και του Συνεργάτη ή της Roadcube και του Συνεργάτη. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορεί να τροποποιούνται/αναθεωρούνται από την "Εταιρία" οποτεδήποτε, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Χρήστη μέσω της Εφαρμογής. Η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής από τον Χρήστη νοείται ως αποδοχή και των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. ΓΕΝΙΚΑ Ο Χρήστης οφείλει, αφού «κατεβάσει» δωρεάν την Εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο, να διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Roadcube της Εφαρμογής και ο Χρήστης τους αποδέχεται πατώντας ένα κλικ πάνω τους. Οι παρόντες όροι αποτελούν μέρος των Γενικών όρων και προϋποθέσεων Roadcube της Εφαρμογής που αφορούν κυρίως την ΕΛΙΝΟΙΛ. Σε περίπτωση σύγκρουσης των δύο υπερτερούν οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις Roadcube της Εφαρμογής όπως είναι διαθέσιμοι στη σελίδα εγγραφής. Με τη χρήση της Εφαρμογής ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και τους ισχύοντες σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Αν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με όλα τα ανωτέρω ή με κάποιο/α από αυτά δεν πρέπει να συνδιαλλαγεί με την Εταιρία. Άλλως θα θεωρηθεί ότι έχει σιωπηρώς ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες όρους και όπως αυτοί ισχύουν αναλογικώς σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση απόρριψης για οιονδήποτε λόγο της πληρωμής μέσω κάρτας από την τράπεζα (π.χ. υπέρβαση πιστωτικού ορίου, μη επαρκές υπόλοιπο σε συνδεδεμένο λογαριασμό, υπόνοια περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης της κάρτας), δεν πραγματοποιείται η αγορά του προϊόντος ή/και η παροχή υπηρεσιών προς τον Χρήστη και η RoadCube και η ΕΛΙΝΟΙΛ ουδεμία ευθύνη φέρουν από αυτήν την αιτία. Νόμιμη ηλικία Ο Χρήστης για να κάνει χρήση της Εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. «Κατεβάζοντας» την Εφαρμογή, τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Υπηρεσίες - Πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών Η Εταιρία αναρτά στην Εφαρμογή τα πρατήρια ελίν που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για τις πληροφορίες σχετικά με τα καύσιμα, τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε πρατηρίου αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Χρήστη είναι ο πρατηριούχος, ο οποίος ευθύνεται για το είδος αυτών, τις τιμές τους, αλλά και την επικαιροποίηση αυτών. Επιπλέον, η Εταιρία αναρτά στην Εφαρμογή τους πόντους που κερδίζει ο κάθε χρήστης για τις αγορές του στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης του πιστού χρήστη ελίν up rewards, τα δώρα και τη διαδικασία απόκτησης αυτών. Πολιτική Επιστροφών ΕΛΙΝΟΙΛ Με την υποβολή της παραγγελίας τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο Χρήστης έλαβε γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων του προγράμματος ελιν up rewards και εφεξής, υποκείμενος στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από την αγορά ή να την καταγγείλει ή να ζητήσει ακύρωση της ισόποσης χρέωσης της κάρτας του από την τράπεζα. Μπορεί όμως ο Χρήστης αντί της υπαναχώρησης, καταγγελίας ή ακύρωσης να ακολουθήσει την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία εξαργύρωσης της πληρωμής ή προπληρωμής που έκανε, για την τήρηση της οποίας αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η ΕΛΙΝΟΙΛ. Ως προς τα προϊόντα που διατίθενται από mini market του πρατηρίου ο Χρήστης διατηρεί επιπλέον τα εκ του Νόμου δικαιώματά του ως καταναλωτή. Το δώρο που έχει επιλέξει ο Χρήστης ως επιβράβευση από τη συλλογή πόντων ελίν up rewards από το πρατήριο ελίν , δεν επιστρέφεται, δεν αντικαθίσταται με χρήματα, ούτε με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ακόμα και αν ο Χρήστης προτίθεται να το προμηθευτεί καταβάλλοντας επιπλέον χρηματική διαφορά. Περιορισμός ευθύνης/ αποζημίωση Η Εταιρία και η Roadcube διατηρούν το δικαίωμα καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων έκτασης της ευθύνης τους, του περιορισμού αυτής, καθώς και της οφειλόμενης αποζημίωσης. Όριο στο δικαίωμα αυτό θέτει ο νόμος. Η Εταιρία είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους Χρήστες μέσω της Εφαρμογής και του ελίν up rewards και η Εφαρμογή για την καλή λειτουργία της πλατφόρμας της Εφαρμογής. Η Roadcube δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στους Χρήστες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, παροχών, καυσίμων, προϊόντων που προσφέρουν τρίτες εταιρείες και των δώρων και των εγγυήσεων και της παράδοσής και της επιστροφής τους μέσω της Εφαρμογής της. Η Roadcube παρέχει την Εφαρμογή ως μέσον και μόνο άμεσης συναλλαγής των τρίτων εταιρειών που συμμετέχουν στην Εφαρμογή της ως Πάροχοι (εφεξής “Πάροχοι”) και των Χρηστών της. Χρήση των Πληροφοριών- Προσωπικά δεδομένα : ( Α ) Από τον Χρήστη ONLINE, κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στο κινητό θα ζητηθεί: 1. Να αποδεχθεί τους όρους χρήσης. 2. Να καταχωρήσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου (Iσχύει για κινητά που ξεκινούν από 69…). Στη συνέχεια θα γίνει επαλήθευση ταυτότητας Χρήστη με SMS. Ο Χρήστης θα λάβει με SMS έναν μοναδικό κωδικό τον οποίο θα καταχωρεί στην Εφαρμογή, προκειμένου να γίνει η έναρξη της συναλλαγής 3. Να καταχωρήσει τον τύπο του οχήματος που διαθέτει (έως 3 οχήματα) /πινακίδα /μάρκα / μοντέλο. 4. Να καταχωρήσει τον αριθμό της κάρτας του (χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης) 5. Να καταχωρήσει το φύλο του (άνδρας ή γυναίκα) Όταν γίνεται μεταβολή στη SΙM card ο χρήστης πρέπει να ξανακάνει εγγραφή στην εφαρμογή RoadCube. Για τη λειτουργία της Εφαρμογής, η RoadCube συλλέγει τα στοιχεία που ο Χρήστης της δίνει κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής του ως πελάτης. ( Β ) Από τον Χρήστη OFFLINE, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής ζητείται να καταχωρήσει: 1. Τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του (μέσω αυτού θα γίνεται η ταυτοποίηση ) 2. Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του (πινακίδα) Την Μάρκα/μοντέλο του οχήματος 3. Το E-mail του (προαιρετικά) 4. Το προϊόν που έχει αγοράσει (την πρώτη φορά) 5. Αξία σε € του προϊόντος που έχει αγοράσει Ο Χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του ώστε η Roadcube μέσω της Εφαρμογής να συγκεντρώνει για σκοπούς λειτουργίας της Εφαρμογής και της εξυπηρέτησης του Χρήστη προσωπικά του στοιχεία δηλαδή ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρ. διεύθυνση(e-mail), αριθμό τηλεφώνου. Επίσης, ο Χρήστης δίνει την ρητή συγκατάθεσή του ώστε η Roadcube να επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά του στοιχεία με τους Προμηθευτές/Συνεργάτες της και την Εταιρία στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την λειτουργία της Εφαρμογής αλλά και την εκτέλεση του προγράμματος πιστότητας. Ο Χρήστης έχει ενημερωθεί ότι μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή στο μέλλον την παρούσα δήλωση συγκατάθεσής του. Για να το πράξει αυτό ή προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων του, γνωρίζει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί στην ηλεκτρ. διεύθυνση info@roadcube.com ή στο τηλέφωνο 2103006633. Η RoadCube από την πλευρά της δεσμεύεται ότι δεν θα παράσχει σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού (από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης) και ότι θα τα τηρεί με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί η εφαρμογή. Η χρήση της εφαρμογής είναι ασφαλής για τον Χρήστη δεδομένου ότι η RoadCube χρησιμοποιεί τεχνολογία πληροφοριακών συστημάτων που είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας PCI DSS μέσω της εταιρείας Tolkenex. Όροι ασφαλούς εκτέλεσης παραγγελίας : (1) Την Εφαρμογή στην Ελλάδα προς το παρόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνον χρήστες που είναι κάτοχοι ελληνικού κινητού τηλεφώνου, δηλαδή κινητού που ξεκινά με τα ψηφία 69... και καρτών που έχουν εκδοθεί από Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. (2) Η Roadcube για κάθε εγγραφή οχήματος - για λόγους ασφαλείας - θα ταυτοποιεί τον Χρήστη, αποστέλλοντας με μήνυμα SMS έναν κωδικό ασφαλείας. Ο Χρήστης θα καταχωρεί τον κωδικό αυτόν στην Εφαρμογή, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει στα επόμενα βήματα της εγγραφής του. (3) Θα υπάρχει ημερήσιο όριο συναλλαγών μόνο για τα πρατήρια ΕΛΙΝ ως εξής : • μέχρι του ποσού των 200 ευρώ, εφόσον πρόκειται για Ι.Χ. όχημα • μέχρι του ποσού των 100 ευρώ, εφόσον πρόκειται για μοτοσυκλέτα , • μέχρι του ποσού των 400 ευρώ, εφόσον πρόκειται για VAN (ημιφορτηγό) • Για φορτηγά και λεωφορεία παρακαλείστε όπως απευθυνθείτε στο τμήμα κάρτας στόλου οχημάτων της ελίν στο τηλ. 210 6241500 ή 210 6241503 (4) Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή προκειμένου να αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες από τα πρατήρια ελίν μεταξύ άλλων που εμφανίζονται στην Εφαρμογή. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ και ΠΛΗΡΩΜΗ καυσίμων, προϊόντων/υπηρεσιών ελίν: Α) Πριν φτάσει ο Χρήστης στο πρατήριο: Σε περίπτωση προαγοράς / προπληρωμής καυσίμων ή/και υπηρεσιών ο Χρήστης πρέπει πρώτα να επιλέξει από την Εφαρμογή το πρατήριο ελίν από το οποίο επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, το είδος του καυσίμου, την ποσότητα του καυσίμου σε € (π.χ. 30€ αμόλυβδη) ή όποιο άλλο προϊόν ή υπηρεσία διαθέτει το πρατήριο. Στην συνέχεια προπληρώνει ηλεκτρονικά από το κινητό του με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη) μέσω της Εφαρμογής την αξία του καυσίμου, της υπηρεσίας ή άλλου προϊόντος. Ως προς τα καύσιμα ο Χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η τιμή του λίτρου στην εφαρμογή ταυτίζεται με την τιμή του λίτρου στον πυλώνα του πρατηρίου και η επικαιροποίηση της τιμής στην Εφαρμογή γίνεται σε καθημερινή βάση από τον πρατηριούχο. Ο Χρήστης θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι σε περίπτωση που η ημέρα αγοράς καυσίμου από την Εφαρμογή διαφέρει από την ημέρα του ανεφοδιασμού του οχήματός του, η τιμή του λίτρου πιθανόν να έχει αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση η χρέωση σε € αντιστοιχεί στην τιμή του λίτρου που ισχύει την ημέρα της αγοράς. Στην περίπτωση της προαγοράς / προπληρωμής καυσίμων ή/και υπηρεσιών ο Χρήστης πρέπει να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών στο επιλεγέν από αυτόν πρατήριο προκειμένου να του παραδοθούν τα καύσιμα ή/και οι υπηρεσίες. Την πέμπτη (5η ) ημέρα – εφόσον δεν προσέλθει – η Εφαρμογή θα αποστείλει στον Χρήστη υπενθύμιση (push notification) για την εξαργύρωση της προπληρωμής που έχει πραγματοποιήσει. Εάν ο Χρήστης δεν ανταποκριθεί εντός των επομένων δέκα (10) ημερών από την αποστολή του 1ου push notification θα λάβει ένα 2ο push notification που θα τον ενημερώνει ότι το ισόποσο της προπληρωμής έχει επιστραφεί (πιστωθεί) στην πιστωτική κάρτα του με την οποία αυτός έχει κάνει την προπληρωμή. Β) Επί τόπου το πρατήριο: Εκτός από τη διαδικασία της προπληρωμής, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα όντας στο πρατήριο να πληρώνει, μέσω του κινητού του τηλεφώνου και της Εφαρμογής, με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέλαβε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει απαραίτητα ο Χρήστης για λόγους ασφαλούς χρήσης του κινητού του τηλεφώνου, να εισέλθει στο γραφείο του πρατηρίου όπου θα ολοκληρώσει τη διαδικασία. H κάρτα του χρήστη (πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη) θα χρεώνεται εκείνη τη στιγμή μέσω της Εφαρμογής. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο Α. Στο πρόγραμμα πιστότητας ελιν up rewards δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με κάρτες AMERICAN EXPRESS, DINERS και MAESTRO. Πρόγραμμα Επιβράβευσης ελίν up rewards Α) Για ONLINE πελάτες Παράλληλα με την αγορά καυσίμων/προϊόντων/υπηρεσιών από τα πρατήρια ελίν ο Χρήστης συμμετέχει και στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστού Χρήστη ελίν up rewards μέσω της Εφαρμογής. Το ελίν Up Rewards είναι σχεδιασμένο να ανταμείβει τον Χρήστη που επιλέγει τα πρατήρια ελίν για τις αγορές του μέσω της Εφαρμογής. Προϋπόθεση είναι ο Χρήστης να κατεβάσει στο κινητό του ΔΩΡΕΑΝ την Εφαρμογή RoadCube από το Google Play (Android) ή Apple Store (iPhone) και να εγγραφεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Ο Xρήστης μέσω της Εφαρμογής, επιβραβεύεται με πόντους ελίν με κάθε αγορά καυσίμων/προϊόντων/υπηρεσιών από τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα πρατήρια ελίν . Ο Χρήστης αυτός αναφέρεται με τον όρο ΟΝ-LINE πελάτης. Ο Χρήστης εξαργυρώνει τους πόντους σε δώρα του καταλόγου ελίν up rewards. Εκτός από τον κατάλογο, όλα τα δώρα του προγράμματος είναι “ανεβασμένα” και στην Eφαρμογή (RoadCube – ελίν Up Rewards). Κάθε φορά που τα δώρα ανανεώνονται, θα αναρτώνται πρώτα στην Εφαρμογή με ευθύνη της Εταιρείας. Ειδικότερα, η διαδικασία χρήσης της Εφαρμογής για το ελίν up rewards από τον Χρήστη είναι η εξής : • Κατεβάζει δωρεάν την εφαρμογή RoadCube στο κινητό του τηλέφωνο. Προϋπόθεση να υπάρχει σύνδεση Internet. Κάνει την εγγραφή του. Για να μπορέσει ο χρήστης στην συνέχεια να εξαργυρώσει τους πόντους του και να παραλάβει κάποιο δώρο θα πρέπει τα στοιχεία της αίτησής του να είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένα. • Εισάγει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδα) και την κάρτα του (χρεωστική ή πιστωτική) • Επιλέγει πρατήριο ελίν. • Επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί και πληρώνει (ή προπληρώνει) ηλεκτρονικά μέσα από την Εφαρμογή • Ο πρατηριούχος βλέπει στον Η\Υ το αίτημα, επιβεβαιώνει αριθμό κυκλοφορίας & πληρωμή, ανεφοδιάζει με καύσιμο & δίνει την αντίστοιχη απόδειξη. • Ο Χρήστης κερδίζει τους πόντους go4more εφόσον εξοφλήσει με κάρτα go4more Εθνικής Τράπεζας ή Επιστροφή σε € εφόσον εξοφλήσει με κάρτα Eurobank. Οι εξαργυρώσεις στα προγράμματα των τραπεζών δεν μπορούν να πραγματοποιούνται από το κινητό τηλέφωνο παρά μόνο από το POS του πρατηρίου. • Από την πραγματοποιηθείσα αγορά, ο χρήστης συλλέγει πόντους ελίν up rewards και κερδίζει δώρα. Οι πόντοι συλλέγονται σύμφωνα με τα κατωτέρω : • Πετρέλαιο κίνησης = 1 πόντος για κάθε λίτρο • Βενζίνη αμόλυβδη = 1 πόντος για κάθε λίτρο • Βενζίνη Super αμόλυβδη = 2 πόντοι για κάθε λίτρο • Diesel Crystal = 3 πόντοι για κάθε λίτρο • Unleaded Crystal = 3 πόντοι για κάθε λίτρο • Υγραέριο ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ = 1 πόντος για κάθε λίτρο • Λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες πρατηρίου = 1 πόντος για κάθε ευρώ Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας να τροποποιήσει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάθε προϊόν της ή διαδικασία επιβράβευσης μέσω Συνεργατών ή/και Προμηθευτών της, αφού πρώτα όμως ενημερώσει τους χρήστες μέσω της Εφαρμογής. Ο Χρήστης θα ενημερώνεται από την Εταιρία μέσω της Εφαρμογής και όχι μέσω των Γενικών Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων Roadcube. O Χρήστης, μόλις συλλέξει το σύνολο των πόντων που απαιτούνται για κάθε δώρο, έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τους πόντους του με αντίστοιχο δώρο. Ο Χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για το σύνολο των πόντων του μέσω της Εφαρμογής. Μετά από κάθε εξαργύρωση, το υπόλοιπο αυτών θα διαμορφώνεται αυτόματα στην Εφαρμογή και ο Χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με το υπόλοιπό του. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Επιπλέον, ο Χρήστης θα έχει τη δυνατότητα και ΣΥΛΛΟΓΗΣ πόντων και μέσω των Συνεργατών της ΕΛΙΝΟΙΛ. Δηλαδή, Συνεργάτες της ΕΛΙΝΟΙΛ οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα ελιν up rewards προσφέρουν πόντους ελίν στους πελάτες τους. Ειδικότερα: FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΠΕ H εταιρία Figame.com θα επιβραβεύει τους πελάτες της προσφέροντας πόντους ελίν up rewards κατόπιν αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου από το site www.figame.gr για προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συγκεκριμένα: • O πελάτης αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο από το www.figame.gr • Στη συνέχεια λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου του. • Κατεβάζει δωρεάν την Εφαρμογή RoadCube και εισάγει σε αυτήν τον μοναδικό κωδικό , στο πεδίο που έχει οριστεί κερδίζοντας έτσι πόντους ελίν up rewards. Οι πόντοι θα φορτώνονται αμέσως μόλις ο πελάτης του Συνεργάτη κατεβάσει την Εφαρμογή και εισάγει τον κωδικό. • Ο πελάτης βλέπει το πρόγραμμα επιβράβευσης ελίν up rewards και στην ιστοσελίδα www.figame.gr • Οι πόντοι ελίν up rewards που θα κερδίζει ο πελάτης του figame.gr είναι ανάλογα με το ποσό που έχει δαπανήσει για αγορές αεροπορικού εισιτηρίου από το figame.gr, ως εξής: Αξία αεροπορικού εισιτηρίου για αγορά από www.figame.gr Πόντοι ελίν που κερδίζει ο πελάτης που θα αγοράσει εισιτήριο από το www.figame.gr 0 έως 100 ευρώ 300 πόντοι 101 έως 200 ευρώ 600 πόντοι 201 έως 300 ευρώ 900 πόντοι 301 έως 400 ευρώ 1.200 πόντοι 401 έως 500 ευρώ 1.500 πόντοι 501 έως 600 ευρώ 1.800 πόντοι 601 έως 700 ευρώ 2.100 πόντοι 701 έως 800 ευρώ 2.400 πόντοι 801 έως 900 ευρώ 2.700 πόντοι 901 έως 1000 ευρώ 3.000 πόντοι 1.000 και άνω 3.500 πόντοι GROUPAMA ΦΟΙΝΙΧ ΑEAE Συλλογή Πόντων για Xρήστες – πελάτες της GROUPAMA Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πελάτες της GROUPAMA με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΙΧ αυτοκινήτου. Με την έναρξη του προγράμματος, κάθε πελάτης Groupama που θα ανανεώνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του ΙΧ αυτοκινήτου θα επιβραβεύεται – εφόσον κατεβάσει την Εφαρμογή RoadCube - ως εξής: * Για 3μηνη ανανέωση ασφαλιστηρίου, με 500 πόντους ελίν up rewards * Για 6μηνη ανανέωση ασφαλιστηρίου, με 1.000 πόντους ελίν up rewards * Για ετήσια ανανέωση ασφαλιστηρίου, με 2.000 πόντους ελίν up rewards Παράλληλα, • O κάθε πελάτης Groupama που θα κατεβάζει την πλατφόρμα RoadCube, θα κερδίζει την πρώτη φορά 500 πόντους ελίν up rewards • O κάθε πελάτης Groupama που θα κατεβάσει την εφαρμογή της Groupama, θα κερδίζει την πρώτη φορά 500 πόντους ελίν up rewards Οι ανωτέρω πόντοι αφορούν στην απόκτηση προϊόντων μέσω του καταλόγου των δώρων ‘up rewards’ της Εταιρίας. H Groupama διατηρεί το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη κρίση της να τροποποιεί τους πόντους που απονέμει στους πελάτες της, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης που παρέχει στους Χρήστες της πλατφόρμας (και νέους πελάτες) μόνο ανοδικά. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι πόντοι που συλλέγει ο Χρήστης από την Groupama θα πρέπει να εξαργυρώνονται εντός πέντε ετών από την ημερομηνία της τελευταίας εξαργύρωσης πόντων. Σημείωση: H Eφαρμογή θα ζητήσει από τον Χρήστη το ΑΦΜ και κωδικό πελάτη ή συμβολαίου και εφόσον επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων τότε η Εφαρμογή θα του αποδώσει τους αντίστοιχους πόντους. Μόνο ένας Χρήστης – πελάτης Groupama ανά ΑΦΜ θα μπορεί να συλλέξει πόντους Groupama. Β) Για OFFLINE πελάτες Η Εταιρία δίνει τη δυνατότητα σε πελάτες της που δεν έχουν πρόσβαση στην Εφαρμογή (ΟFFLINE χρήστης) και κατά συνέπεια δεν προβαίνουν σε αγορές προϊόντων μέσω κινητού τηλεφώνου- αλλά με μετρητά ή με κάρτα μέσω POS - να είναι σε θέση και αυτοί να συμμετέχουν στο ελίν up rewards για τις αγορές τους από πρατήρια ελίν, συλλέγοντας πόντους και στη συνέχεια να τους εξαργυρώνουν σε δώρα του καταλόγου/Εφαρμογής ως εξής : Α/ Ο πρατηριούχος καταχωρεί τα στοιχεία του OFFLINE πελάτη, ο οποίος προμηθεύτηκε καύσιμα ή/και προϊόντα από το πρατήριο. Ειδικότερα, ο πελάτης συμπληρώνει στη φόρμα εγγραφής (Φόρμα Προσωπικών Δεδομένων) τα εξής: • τον αριθμό κινητού του κινητού του τηλεφώνου • τον αριθμό κυκλοφορίας (πινακίδα) του οχήματός του • τη μάρκα /μοντέλο του οχήματός του • το e-mail του (προαιρετικά) • το προϊόν που αγόρασε • την αξία σε €υρώ του προϊόντος που αγόρασε. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται από τον πελάτη στο έντυπο Φόρμα Εγγραφής την 1η φορά, που θα προμηθευεί προϊόντα η/και υπηρεσίες από ένα πρατήριο και στη συνέχεια ο πρατηριούχος τον εντάσσει στην Εφαρμογή. Ο offline Χρήστης συμφωνεί ρητά όπως η ΕΛΙΝΟΙΛ και η Roadcube συγκεντρώσουν τα ανωτέρω προσωπικά του στοιχεία, για την εξυπηρέτηση του Χρήστη μέσω της Εφαρμογής και στο πρόγραμμα ελιν up rewards. Β/ Η αγορά προϊόντος/υπηρεσίας από τον OFFLINE πελάτη επιβραβεύεται με πόντους ως εξής: • Πετρέλαιο κίνησης = 0,5 πόντος / λίτρο • Αμόλυβδη βενζίνη = 0,5 πόντος / λίτρο • Σούπερ Αμόλυβδη βενζίνη = 1 πόντος/λίτρο • Diesel Crystal = 1,5 πόντος / λίτρο • Unleaded Crystal = 1,5 πόντος / λίτρο • Υγραέριο Πετρογκάζ = 0,5 πόντος / λίτρο • Λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες πρατηρίου = 0,5 πόντος / ευρώ Ο ‘OFFLINE’ πελάτης δεν μπορεί να συλλέγει πόντους από τους προμηθευτές GROUPAMA & FIGAME.GR. Γ/ Μετά την εκάστοτε αγορά προϊόντων από τον OFFLINE πελάτη, o τελευταίος θα λαμβάνει με SMS ή με e-mail ενημέρωση από την RoadCube για τους πόντους που έχει συλλέξει , η οποία θα συνοδεύεται κάθε φορά (και μέχρι την ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ” στην πρώτη αγορά του μήνα. Δ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (ΓΙΑ OFF-LINE ΠΕΛΑΤΕΣ) : Όταν ο OFFLINE πελάτης συλλέξει το σύνολο των πόντων που απαιτούνται μπορεί να τους εξαργυρώσει και να παραγγείλει το αντίστοιχο δώρο, καλώντας στο Call Center (τηλ. 210 3006633) για να παραγγείλει το δώρο. Στο Call Center θα δηλώνει αριθμό κυκλοφορίας (πινακίδα) /αριθμό κινητού τηλεφώνου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του και το δώρο που έχει επιλέξει από τον εκτυπωμένο Κατάλογο Δώρων ελίν up rewards o οποίος θα υπάρχει στο κάθε πρατήριο με επιμέλεια της Εταιρείας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση στην οποία θα παραλάβει το δώρο. O πελάτης OFF LINE, μόλις συλλέξει το σύνολο των πόντων που απαιτούνται για κάθε δώρο, θα έχει τη δυνατότητα είτε να εξαργυρώσει τους πόντους του με αντίστοιχο δώρο είτε να συνεχίσει να συλλέγει πόντους και να τους εξαργυρώσει σε δώρο για το οποίο απαιτούνται περισσότεροι πόντοι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Εξαργύρωση -παράδοση: Προκειμένου ο ONLINE Χρήστης να παραλάβει το δώρο που έχει επιλέξει να εξαργυρώσει, θα πρέπει μέσω της Εφαρμογής να επιλέξει το προϊόν που επιθυμεί, να συμπληρώσει στα πεδία που έχουν οριστεί μέσα στην Εφαρμογή τα σωστά στοιχεία του, π.χ. το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση αποστολής του δώρου, το κινητό τηλέφωνο, καθώς και το e-mail του. Ο Χρήστης θα παραλάβει το προϊόν που έχει επιλέξει με courier το συντομότερο. Την ευθύνη μετά την επιλογή του δώρου από την Εφαρμογή φέρει η Εταιρεία αποκλειστικά. Στην περίπτωση των δυσπρόσιτων ή νησιωτικών περιοχών η εταιρία courier θα συνεννοείται απ’ ευθείας με τον Χρήστη (παραλήπτη) σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης. O OFFLINE πελάτης, προκειμένου να εξαργυρώσει το δώρο του, θα πρέπει να καλέσει στο call Center στο τηλέφωνο 210 3006633. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δώρα που είναι προς εξαργύρωση παύσει να διατίθεται ή δεν υπάρχει σε απόθεμα, ο Χρήστης θα πρέπει να εξαργυρώσει τους πόντους με άλλο είδος όμοιων ή παρεμφερών προδιαγραφών και ισόποσης αξίας, το οποίο η Εταιρία θα έχει ανεβάσει στην Εφαρμογή. Η ευθύνη του τελευταίου όρου είναι της Εταιρίας και όχι της Roadcube. Κάθε είδος θα συνοδεύεται από Δελτίο Αποστολής, το οποίο αποτελεί και την εγγύησή του. Tο Δελτίο Αποστολής θα εκδίδεται από τον Προμηθευτή που έχει αναλάβει την αντίστοιχη αποστολή δώρου. Η ευθύνη και η εγγύηση ανήκει στον Προμηθευτή. Η ισχύς της εγγύησης διαφέρει ανάλογα με το είδος σύμφωνα με ότι έχει προβλέψει ο Προμηθευτής με τον οποίο συμβάλλεται πλέον άμεσα ο Χρήστης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Χρήστη ελαττωματικότητα κάποιου προϊόντος ή εξαρτήματος αυτού, ο προμηθευτής θα προβεί στη διόρθωση ή επισκευή του προβλήματος, εφόσον, η ελαττωματικότητα του προϊόντος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Χρήση. Εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορεί να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος ή/και ολόκληρου του προϊόντος. Εάν το ελαττωματικό προϊόν δεν υπάρχει πλέον λόγω εξαντλήσεως του αποθέματος του Προμηθευτή το είδος θα αντικατασταθεί με άλλο όμοιων ιδιοτήτων και ισόποσης τιμής. Τα Αντικείμενα που παραδίδονται στους Χρήστες για λογαριασμό της Εταιρίας βρίσκονται σε καλή κατάσταση και είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τη συμφωνημένη χρήση και απαλλαγμένα από ελαττώματα. Είναι επίσης πλήρως προσαρμοσμένα στις απαριθμούμενες προδιαγραφές και συνομολογηθείσες ιδιότητες και στα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζουν η εθνική και κοινοτική Νομοθεσία. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1.NOVA (Forthnet Ανώνυμη Εταιρεία Συνδρομητικής Τηλεόρασης, Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Συμμετοχών» και με δ.τ. « Forthnet Media S.A.» Η εταιρία NOVA συμμετέχει ως Προμηθευτής στο πρόγραμμα επιβράβευσης (loyalty) ελίν up rewards. O Χρήστης του προγράμματος ελίν up rewards προκειμένου να εξαργυρώσει πόντους ελίν up rewards μέσω της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των δύο προϊόντων: • Nova Cinema Pack και • Nova Sports Pack Κάθε Προϊόν περιέχει: i) Δύο μήνες δωρεάν θέαση με την προϋπόθεση την υποχρεωτική παραμονή του Χρήστη στο επιλεγμένο πακέτο για περίοδο συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, που σημαίνει ότι ο Χρήστης θα πρέπει να καταβάλλει εξ ιδίων στη NOVA το αντίτιμο των υπόλοιπων δέκα (10) μηνών. Η μηνιαία χρέωση της NOVA προς τον Χρήστη για το 10μηνο είναι 27,39€ (συμπ. ΦΠΑ & Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης). ii) Δωρεάν αποκωδικοποιητή Nova Box (σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκεται ο χρήστης. iii) Δωρεάν εγκατάσταση εξοπλισμού Nova (σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκεται ο χρήστης). iv) Nova Go v) Νοva HD . Κάθε φορά που ο Χρήστης θα εξαργυρώνει πόντους με κάποιο προϊόν NOVA, θα επιλέγει το πακέτο NOVA που επιθυμεί (π.χ. Nova Cinema Pack ή Nova Sports Pack), θα εισάγει στοιχεία επικοινωνίας (ονομ/μο, κινητό, διεύθυνση, email) στην εφαρμογή και στη συνέχεια η εταιρία NOVA θα επικοινωνεί μαζί του για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης και ενεργοποίησης της υπηρεσίας. Ο Χρήστης συμβάλλεται πλέον άμεσα με τον Προμηθευτή π.χ Nova. Τα προϊόντα NOVA απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες ιδιώτες, οι οποίοι είναι κάτοικοι Ελλάδος. Η παραχθείσα άδεια από τη ΝOVA καλύπτει αποκλειστικά και μόνο την ιδιωτική/οικιακή προβολή, αποκλειομένης κάθε άλλης. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση παράνομων συσκευών μετάδοσης/αναμετάδοσης των προγραμμάτων ΝΟVA. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω πρόβλεψης, η NOVA δύναται να ασκήσει ενώπιον των ποινικών ή/και αστικών δικαστηρίων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993, του Π.Δ. 343/2002 και τις διατάξεις του Π.Κ.) κάθε ένδικο βοήθημα για την προστασία των δικαιωμάτων της. Τέλος, σε περίπτωση που η εταιρία NOVA διαπιστώσει ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε πράξεις που σχετίζονται με τα Προϊόντα και αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 2121/1993 ή/και του Π.Δ. 343/2002 ή/και του Π.Κ., έχει το δικαίωμα –παράλληλα με τις τυχόν αξιώσεις που θα εγείρει κατά του παραβάτη- να διακόψει άμεσα τις προσφερόμενες υπηρεσίες οπτικοακουστικού περιεχομένου προς τον εν λόγω καταναλωτή. RETAIL WORLD ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Public) Αφορά σε δωροεπιταγές αξίας 20€ & 50€: Η εταιρία PUBLIC συμμετέχει ως Προμηθευτής στο πρόγραμμα επιβράβευσης ελίν up rewards, μεταξύ άλλων, με δωροεπιταγές αξίας 20€ & 50€. Για την εξαργύρωση των δωροεπιταγών Public, ο δικαιούχος Χρήστης παραλαμβάνει τη δωροεπιταγή του από το κατάστημα Public που έχει επιλέξει μέσα από την Εφαρμογή, αφού δηλώσει το όνοματεπώνυμό του επιδεικνύοντας ταυτόχρονα το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας ή παρεμφερές έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του (διαβατήριο ή άδεια οδήγησης) και να δώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων του και την παραλαβή της δωροεπιταγής , θα υπογράψει την «Απόδειξη Παραλαβής της Δωροεπιταγής», που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της παραληφθείσας από τον καταναλωτή δωροεπιταγής. Η «Απόδειξη Παραλαβής της Δωροεπιταγής» θα ανεβαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από τον Προμηθευτή και θα επέχει θέση Δελτίου Αποστολής. Εφιστάται η προσοχή των Χρηστών στο ότι οι δωροεπιταγές έχουν διάρκεια εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους από τους δικαιούχους καταναλωτές στο υποδειχθέν κατάστημα, κατά τα προαναφερόμενα. Ο Προμηθευτής και η Εταιρία δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας της δωροεπιταγής από τον δικαιούχο. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΧ Α.Ε. Παροχές σε Xρήστες – νέους πελάτες Groupama Ο Χρήστης που συγκεντρώνει πόντους ελίν up rewards (και μόνο εφόσον είναι νέος πελάτης για τη Groupama) δύναται να τους εξαργυρώνει υπό τη μορφή εκπτώσεων σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΙΧ αυτοκινήτου από την εταιρία Groupama. Συγκεκριμένα: Νέος πελάτης Groupama θεωρείται ο χρήστης ο οποίος κατά τους τελευταίους δέκα οχτώ (18) μήνες πριν την παροχή της έκπτωσης δεν είχε ενεργό συμβόλαιο στη Groupama Φοίνιξ Α.Ε. Η επιβεβαίωση για την παροχή των ανωτέρω εκπτώσεων στους χρήστες θα γίνεται μέσω ελέγχου του AΦΜ του Xρήστη από την εταιρία Groupama. Ο Χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει υπό τη μορφή δώρου μία από τις παρακάτω εκπτώσεις: * Έκπτωση 10% σε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΙΧ αυτοκινήτου, όταν ο χρήστης συγκεντρώνει 600 πόντους ελίν up rewards (ο κωδικός που θα λάβει ο Χρήστης για να χρησιμοποιήσει την έκπτωση είναι ΕΛΙΝ003). * Έκπτωση 18% σε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΙΧ αυτοκινήτου , όταν ο χρήστης συγκεντρώνει 1.500 πόντους ελίν up rewards (ο κωδικός που θα λάβει ο Χρήστης για να χρησιμοποιήσει την έκπτωση είναι ΕΛΙΝ004). Ο online Χρήστης επιλέγει μέσα από τον κατάλογο της Εφαρμογής ποιά έκπτωση επιθυμεί να εξαργυρώσει από τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του σε φόρμα που θα εμφανιστεί στην Εφαρμογή (τηλέφωνο κινητό,email, διεύθυνση, ονοματεπώνυμο), αρμόδιος υπάλληλος της Groupama θα επικοινωνήσει μαζί του για τη λήψη του δώρου. Οι πελάτες Goupama που είναι ήδη ασφαλισμένοι στη Groupama (δηλαδή Πελάτες Groupama) δεν δικαιούνται να εξαργυρώνουν πόντους για την αγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου ΙΧ με έκπτωση.  ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Αποκλειστικά για οχήματα Χρηστών της εφαρμογής, η Εταιρία προσφέρει έκπτωση σε επιλεγμένο δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων. Ειδικότερα όταν ο Χρήστης συγκεντρώσει 150 πόντους up rewards έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από την πλατφόρμα ‘Service Οχήματος” και να εξαργυρώσει αυτούς τους πόντους με έκπτωση 10% στον τιμοκατάλογο του Συνεργείου που θα επιλέξει ο Χρήστης. Συγκεκριμένα: ο Χρήστης μέσω της Εφαρμογής βρίσκει την τοποθεσία του και τα κοντινότερα σε αυτόν συνεργεία. Στη συνέχεια, η Εφαρμογή ζητά από τον Χρήστη να εισάγει τη μάρκα και το μοντέλο του οχήματός του. Ο Χρήστης ενημερώνεται μέσω της Εφαρμογής για τα συνεργεία που αναλαμβάνουν το service για τη συγκεκριμένη μάρκα/μοντέλο, τα ‘πακέτα’ του service, την τιμή του service (με ΦΠΑ). Ο χρήστης επιλέγει συνεργείο, κλείνει ραντεβού μέσω του τηλεφώνου του συνεργείου που «βλέπει» στην Εφαρμογή και ενημερώνεται τηλεφωνικά για το service. O Χρήστης θα εξυπηρετείται από το συνεργείο βάσει του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματός του και του μοντέλου του οχήματός του. Θα καταβάλλει δε το αντίτιμο του service μειωμένο κατά το ποσοστό έκπτωσης που δικαιούται. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ «ελίν up rewards» • Ο Χρήστης δικαιούται να συναλλάσσεται με όλα τα πρατήρια ελίν που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πανελλαδικά, για απόκτηση καυσίμων, αγαθών και υπηρεσιών. Τα πρατήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα φέρουν την ειδική σήμανση/λογότυπο «up rewards» και εμφανίζονται μέσα στην Εφαρμογή. Σε περίπτωση προαγοράς καυσίμου/αγαθού/υπηρεσίας από ένα συγκεκριμένο πρατήριο ελίν μέσω του κινητού τηλεφώνου, ο Χρήστης μπορεί να προμηθευτεί τα παραπάνω μόνο σε αυτό το πρατήριο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν αναγνωρίζεται η συναλλαγή. • Για την προστασία του Χρήστη, έχει τεθεί ημερήσιο όριο συναλλαγής ανά είδος οχήματος ως ανωτέρω. • Ο Χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί μέσω της Εφαρμογής τυχόν αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνσης / τηλ / email που δήλωσε), διαφορετικά η ελίν δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας /δώρου και/ή διακοπής της επικοινωνίας. • Η Roadcube δικαιούται να αποκλείει από την Εφαρμογή οποιονδήποτε Χρήστη, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τον Νόμο ή Δικαστική Απόφαση. • Η ΕΛΙΝΟΙΛ δικαιούται να ακυρώσει τη συναλλαγή του προγράμματος ελιν up rewards εάν ο Χρήστης παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. • Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από τον πρατηριούχο. Η Roadcube και ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ δεν έχουν καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον Χρήστη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή πρατηρίων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αποζημίωσή του. • Ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως στο info@roadcube.com ή στο call center-Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών ελίν up rewards 210 300 6633 σε περίπτωση που το κινητό του τηλέφωνο κλαπεί, καταστραφεί ή χαθεί, ή και σε περίπτωση που η χρήση του γίνει παράνομη ή αντικανονική, ευθυνόμενος για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. • Τα δώρα που θα δικαιούται ο Χρήστης να επιλέξει βάσει των πόντων του, θα γνωστοποιούνται σε αυτόν μέσω του καταλόγου, τον οποίο θα παραλαμβάνει από το πρατήριο ελίν, ή/και ηλεκτρονικά μέσω της Εφαρμογής. Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ θα προβαίνει στην ανανέωση της λίστας δώρων σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τα οποία θα ενημερώνει εγκαίρως τους Χρήστες μέσω της Εφαρμογής αλλά και με έντυπα. • Η ΕΛΙΝΟΙΛ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τους πόντους ενός Χρήστη σε περίπτωση που αυτός δεν έχει πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή τους τελευταίους 12 μήνες (1 έτος). • Η ΕΛΙΝΟΙΛ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους πόντους ενός Χρήστη σε περίπτωση που δεν προβεί σε καμία εξαργύρωση τους τελευταίους 60 μήνες (5 έτη). • Σε περίπτωση που κάποιο από τα δώρα δεν υπάρχει, λόγω εξάντλησης του αποθέματος ή απόσυρσής του από την παραγωγή, τότε η Εταιρία δεσμεύεται να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίδιων ή παρεμφερών προδιαγραφών και ισόποσου κόστους. • Ο Χρήστης θα ενημερώνεται άμεσα μέσω της Εφαρμογής για το σύνολο των πόντων που του αντιστοιχούν. Το σύνολο των πόντων που δικαιούται ο Χρήστης μετά από κάθε του συναλλαγή μέσω κινητού τηλεφώνου θα προστίθεται άμεσα και θα είναι διαθέσιμο σε αυτόν άμεσα μέσα από την Εφαρμογή. Όταν ο Χρήστης εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο δώρο, τότε του αφαιρούνται οι αντίστοιχοι πόντοι. • Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει προαγοράσει το καύσιμο αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να εφοδιαστεί, τη στιγμή που επισκέπτεται το πρατήριο ελίν (πχ γιατί γίνεται ανεφοδιασμός του πρατηρίου από το βυτιοφόρο), ο Χρήστης θα πρέπει να επανέλθει στο πρατήριο για τον ανεφοδιασμό. • Για να θεωρηθεί έγκυρη η συναλλαγή, θα πρέπει ο χρήστης να πληρώσει/ή προπληρώσει το καύσιμο ή/και την υπηρεσία. • Ο Χρήστης θα μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του εφ’ όσον έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για ηλεκτρονική καταχώριση των Προσωπικών του Δεδομένων, όπως αυτά εμφανίζονται στην Εφαρμογή . • Η Εταιρία διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να προσθέτει ή/και να αφαιρεί προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδότησης πόντων μέσω των πρατηρίων της ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων όποτε το κρίνει απαραίτητο. • Σε περίπτωση που οι πόντοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την παραπάνω διαδικασία, η ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. θα διατηρεί το δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση. • Δεν υπάρχει δυνατότητα απόκτησης από τον Χρήστη ακριβότερου δώρου από αυτό που αντιστοιχεί στους πόντους του με την καταβολή εκ μέρους του της χρηματικής διαφοράς . • Τα δώρα αποκτούνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που έχει προκαθορίσει η Εταιρία και έχει ανακοινώσει στον εκάστοτε εν ισχύ κατάλογο δώρων ή ηλεκτρονικά στην Εφαρμογή. Οι διαδικασίες παράδοσης δώρων ορίζονται κάθε φορά από την Εταιρία και αναγράφονται στον ειδικό καταλόγο δώρων ή στην Εφαρμογή. Για την παραλαβή του δώρου ο Χρήστης θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο προσωπικής ταυτοποίησης του ζητηθεί μέσω της Εφαρμογής. • Η εξαργύρωση των πόντων θα γίνεται μόνο με τους τρόπους που έχουν περιγραφεί ανωτέρω. • Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος επισκεφθεί συνεργαζόμενη επιχείρηση για να παραλάβει το δώρο του αλλά έχει ξεχάσει τον κωδικό εξαργύρωσης, τότε δεν θα μπορεί να παραλάβει το δώρο του. • Τα δώρα που είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με την περιγραφή τους στον ειδικό κατάλογο δώρων ή στην πλατφόρμα και εφ’ όσον έχουν παραγγελθεί από τον δικαιούχο, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν εκ των υστέρων να επιστραφούν ή να μη γίνουν αποδεκτά. • Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν να ανταλλαγούν με άλλα διαφορετικής αντιστοιχίας σε πόντους. Ο κάτοχος δεν μπορεί να ‘αγοράσει’ πόντους με τη χρήση μετρητών ή οιουδήποτε άλλου μέσου συναλλαγών. Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους πόντους δεν μπορούν επίσης να ανταλλαγούν με άλλον τρόπο που δεν έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ανακοινωθεί από την Εταιρία. • Τα δώρα από έναν κατάλογο δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με δώρα προηγούμενου καταλόγου, εκτός εάν η Εταιρία A.E. έχει προβλέψει και έχει ανακοινώσει κάτι σχετικό. Σε περίπτωση, τέλος, που κάποιο δώρο είναι ελαττωματικό ισχύουν όσα έχουν περιγραφεί ανωτέρω στην παράγραφο «Γενικές διευκρινίσεις για την εξαργύρωση πόντων από τον Χρήστη» . • Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το τηλέφωνο εξυπηρέτησης (call center) 210 3006633 για θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα ελίν up rewards, αλλά και εγγράφως στο info@roadcube.com. Μη γενική Παραίτηση - Ακυρότητα Μέρους: Στο μέτρο που οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου η δικαστικής απόφασης , τότε ο όρος αυτός δεν θα ισχύει, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Επίλυση διαφορών, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία Για οποιαδήποτε διαφορά απορρέουσα από την λειτουργία της Εφαρμογής και την εκτέλεση του προγράμματος πιστότητας θα καταβάλλεται προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσής της, άλλως αυτή θα επιλύεται με προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια που με τους παρόντες ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. e-mail επικοινωνίας info@roadcube.com τηλ επικοινωνίας 210 300 66 33